Intocmirea si depunerea dosarului privind declararea beneficiarilor reali


 Ce firme trebuie să depuna declaratia privind beneficiarii reali.

 Legea nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, publicata  in Monitorul Oficial Partea I nr. 589 din 18 iulie 2019  prevede că orice persoană juridică ce are „obligația de înmatriculare în registrul comerțului trebuie să furnizeze la ONRC informațiile relevante cu privire la beneficiarul real. Adică orice firmă, practic. Excepție fac regiile autonome, companiile și societățile naționale.

În acest context, firmele vor  depune declaratia privind beneficiarii reali in care vor trebui să dea detalii despre „persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect”:

  • asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul;

  • prin participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice ori

  • prin exercitarea controlului prin alte mijloace.

Se va considera că acest criteriu al controlului va fi îndeplinit în:

  • cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau

  • în cazul participaţiei în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%.

În subsidiar, dacă nu poate fi identificat un beneficiar real conform criteriilor de mai sus, se vor da informații legate de persoana sau persoanele fizice care asigură conducerea firmei. La fel se va întâmpla și dacă va exista vreo îndoială că persoana inițial identificată ar fi beneficiarul real. 

Atenție! Acest lucru nu se aplică decât societăților care nu sunt listate la bursă sau pe alte piețe reglementate, unde există cerințe de publicitate sporite. Cerințele de publicitate, în cauză, trebuie să fie stabilite la nivelul legislației Uniunii Europene sau prin standarde fixate la nivel internațional. 

Unde și când va fi depusa declaratia privind beneficiarii reali.

 Declaratia  trebuie depusa  la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată firma.

Conform reglementărilor, declarația trebuie completată și depusă:

  • la înmatriculare, dacă firma a fost înmatriculată după ce obligația de arătare a beneficiarului real a devenit efectivă;

  • anual, în cel mult 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale;

  • oricând apare o schimbare privind datele de identificare ale beneficiarului real; în acest caz, termenul este tot de 15 zile, dar de la apariția modificării.

Pentru firmele deja înființate, depunerea declaratiei se va face până cel târziu în 21 iulie 2020.

Sanctiuni

Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligaţiei de mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează tot cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Nu neglijati si faptul ca nedepunerea declaratiei atrage dizolvarea societatii, in conditiile art. 237 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atentie!

Nu asteptati pana in ultimul moment ! Depuneti dosarul privind declaratia beneficiarilor reali din timp pentru a evita timpul pierdut si costurile mai mari!

 Pentru intocmirea declaratiei si depunerea dosarului la Registrul Comertului  puteti apela la serviciile firmei noastre.

Programari si relatii la nr de tel 0722258262.

(105)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *